Despre noi

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: “Locuri de muncă pentru toți”
Obiectiv specific: “Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”
Titlul proiectului: ”UCB sustine antreprenoriatul”
Contract POCU/82/3/7 – cod SMIS  2014+:106396
american brides marriage spyphone

Firma noastră a fost înființată în anul 2019, benficiind de finanțare în cadrul proiectului „UCB susține antreprenoriatul”. Ne desfășurăm activitatea în Târgu Jiu, cu personal specializat în servicii de traducere și organizare de cursuri de limba engleză.