Serviciile noastre

Dorim să oferim clienților prețuri competitive, le adaptăm în funcție de specificațiile clientului oferind în același timp traduceri de o calitate excelentă, realizate cu profesionalism și competență.

Traduceri acte personale

acte de stare civilă, certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de schimbare de nume, certificat de deces, cazier, adeverință de celibat, buletin, pașaport, alte acte de stare civilă, cazier, traduceri acte cetățenie română, talon de pensii, adeverință de pensionar, de student, de muncă, CV, acte de angajare etc.

Traduceri acte auto

documentele pentru înmatricularea mașinii, brevet, talon autovehicul, brief mașină, asigurare obligatorie RCA, asigurare Casco, factură achiziție mașină sau contract de vânzare cumpărare mașină, împuternicire/ procură/ delegație/ contract de închiriere sau comodat în vederea ieșirii din țară cu mașină, procură mașină pentru Turcia, Bulgaria, Grecia etc.

Traduceri Acte de Studii și Lucrări de diplomă/disertație

diplomă școală, liceu, colegiu, cursuri, institut, facultate, universitate, masterat, doctorat, foaie matricolă, viză de recunoaștere de la Ministerul Educației, echivalare studii, adeverință de studii, de absolvire, Lucrare de disertație, doctorat, licență, rezumate, abstracte la lucrare etc.

Traduceri acte notariale și consulare

declarație, împuternicire, procură, contract de vânzare cumpărare, contract de mandat, vize și documente emise de Ambasade, Consulate, acord părinte ieșire copil din țară, contracte de comodat, închiriere, certificat de divorț, de moștenitor, testament, acte de ipotecă, convenții matrimoniale, act constitutiv, hotărârea AGA, declarație de venit, declarație notarială în vederea obținerii cetățeniei române, a pașaportului, buletinului, certificatului de naștere pentru minori, declarații notariale în vederea înființării unei companii/ societăți comerciale, specimen de semnătură etc.

Traduceri pentru companii și instituții

caiet de sarcini, acte pentru licitații, corespondența de afaceri, contractele angajaților, CV-uri, business plan sau plan de afaceri, act constitutiv, statut, hotărâre judecătorească de înființare, hotărârea generală a asociaților sau acționarilor AGA, declarații, decizii, rezoluții, acorduri de confidențialitate, DGPR, certificate ISO de managementul calității, coduri de conduită, ghid de bună practică, regulamente interne și de ordine interioară ROI, KPI indicatori de performanță angajați, contracte cu partenerii, clienții și furnizorii, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat de înregistrare în Registrul Intracomunitar, certificate de atestare fiscală, certificat constatator, certificat de taxe locale, certificat de rezidență fiscală, bilanțuri contabile etc.

Traduceri tehnice

din toate domeniile inclusiv din construcții, aviație, fizică, optică, petrol și gaze, industria lemnului, industria ușoară, industria metalurgică, industria navală, energie, industria alimentară, industria auto, inginerie, telecomunicații, internet, chimie, științe, fashion, produse de lux, accesorii, asigurări, turism, caiet de sarcini pentru licitație, documente și declarații pentru participare la licitație, manuale de utilizare echipamente, utilaje, descriere de produs, certificat de garanție, instrucțiuni de folosire/ specificații tehnice utilaje și echipamente, descriere a procesului tehnologic de producție sau fabricație, contracte cu termeni tehnici, cataloage și materiale publicitare cu descrieri tehnice, certificat și documentație managementul calității ISO etc.

Ai nevoie de Traduceri Legalizate sau cursuri de limba engleză?

Contactează-ne și te putem ajuta